Ευρωπαικό Δίπλωμα Ιατρικής Πόνου – European Diploma in Pain Medicine

Πιστοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών της Μονάδος μας με το Ευρωπαικό Δίπλωμα Ιατρικής Πόνου – Πανευρωπαική Διάκριση του Επιστημονικού μας Διευθυντή ως ο πρώτος Έλλην ιατρός που λαμβάνει το συγκεκριμένο Δίπλωμα από την Ευρωπαική Ομοσπονδία Πόνου ( EFIC) κατόπιν ειδικών εξετάσεων

Αναλυτικό δημοσίευμα

https://www.eleftheria.gr/λάρισα/item/239661.html?fbclid=IwAR28i95s_bKhy02g3GVUSQP8anuDd_Bmi01Qk4OjPdN8klT0sx4HHW43Ekw

Author Info

kouloulas