«Αναγεννητική Αποκατάσταση-εγχύσεις εμπλουτισμενού πλάσματος με αιμοπετάλια»

12495243_10208898037746867_4196234047869523908_n

http://www.eefiap2016.gr/gr/content.php?MG=2&Mid=56&sub1=1

«Αναγεννητική Αποκατάσταση-εγχύσεις εμπλουτισμενού πλάσματος με αιμοπετάλια» Κλινικό φροντιστήριο, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΑΙπ-

«Regenerative Rehabilitation – PRP workshop«, 14th National PRM Society Congress

Author Info

physiatriki