Αναγεννητική Ιατρική και Αποκατάσταση Καταγμάτος Ποδοκνημικής (Αστραγάλου)

Ασθενής γυναίκα 84 ετών, με ιστορικό Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, υπέστη κάκωση ποδοκνημικής (αστραγάλου) δεξιά μετά από πτώση. Μετά από ακτινολογικό έλεγχο διεγνώσθη ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ (Αστραγάλου). Με την συναίνεση της ασθενούς, αντί της συνήθους συντηρητικής ιατρικής αντιμετώπισης με εφαρμογή γυψονάρθηκα ποδοκνημικής και ακινησία γα 2 τουλάχιστον μήνες, αποφασίσθηκε η  εφαρμογή προγράμματος αναγεννητικής ιατρικής αποκατάστασης με συνεδρίες εξωσωματικής θεραπείας με ωστικά κύματα (κρουστικό υπέρηχο – ESWT), συνεδρίες Φωτοβιοτροποποίησης (PBM – K- Laser cube 4), συνεδρίες περιφερικού παλμικού μαγνητικού ερεθισμού (SIS), και εφαρμογή νάρθηκα ποδοκνημικής Air cast με οδηγίες για άμεση κινητοποίηση της ασθενούς με μερική φόρτιση του πάσχοντος σκέλους. Ένα μήνα μετά, με συνολικό αριθμό 8 συνεδριών και  συνολικό καθαρό χρόνο συνεδριών 6 ώρες, η ασθενής βάδιζε ανεξάρτητη με πλήρη φόρτιση και χρήση του νάρθηκα ποδοκνημικής (προστατευτικά κυρίως) ενώ η επανεξέταση του κατάγματος της ασθενούς με ακτινογραφία έδειχνε σημαντική  πρόοδο στην φάση της πόρωσης.

 

Author Info

kouloulas