Εισήγηση στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Β΄Κλινικής του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Τιμητική ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ συμμετοχή με εισήγηση του Επιστημονικού μας Διευθυντή, Κου Ευθυμίου Κουλούλα, στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Β’ Κλινικής Φυσικής Φυσικής και Αποκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με θέμα συνεδρίου την » Αποκατάσταση ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» και θέμα εισήγησης το » Βραχύ  ICF   core set ασθενών με ΣΚΠ«, δηλαδή την Βραχεία Διεθνή Ταξινόμηση Λειτουργικότητας των ασθενών με ΣΚΠ. Η συμμετοχή ένεκα υγειονομικών πρωτοκόλλων προστασίας για την πανδημία του COVID19 ήταν διαδικτυακή ωστόσο το συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 720 εγγεγραμμένων συνέδρων και παρουσίαση πολύ ενδιαφερουσών εισηγήσεων.

Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της ΕΕΦΙΑπ και Συντονίστρια Διευθύντρια της Β’ Κλινικής Φυσικής Φυσικής και Αποκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Κα Πετροπούλου Κωνσταντίνα για την τιμητική της επιστημονική πρόσκληση.

https://mcusercontent.com/f059e25ed5f28174d8da371a5/files/8e9c91b3-e1ae-44ae-b40b-3742cae25d1f/ΤΕΛΙΚΟ_03_09_20_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf

 

Author Info

kouloulas