Φυσικοθεραπεύτρια, Msc, SSP

Απόφοιτη ΑΤΕΙ Λαμίας, Εξειδίκευση σε παιδιατρική φυσικοθεραπεία