Η Θεραπεία με Χειρισμούς (Manual therapy) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσικοθεραπείας, για την αποκατάσταση των νευρο – μυικών – σκελετικών προβλημάτων, βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό και χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις. Η Θεραπεία με Χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των χεριών του εξειδικευμένου θεραπευτή (Manual therapist). Στο εξωτερικό είναι ευρύτατα διαδεδομένη ενώ στην Ελλάδα έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή τα τελευταία χρόνια. Πατέρας του Μanual Τherapy στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος πάρα πολλές φορές τόνιζε στις ομιλίες του ότι είναι απαραίτητη η πλήρη γνώση της λειτουργίας της Σπονδυλικής Στήλης (ΣΣ) γιατί πολλές διαταραχές ξεκινούν από αυτή. Ο Γαληνός επίσης ανέφερε ότι τα νεύρα περνούν από την ΣΣ και μπορούν να τραυματιστούν σε αυτή την περιοχή. Οι κυριότερες τεχνικές που περιλαμβάνει το Manual therapy είναι οι εξής:

  • Τεχνικές που αυξάνουν την τροχιά κίνησης «κινητοποίηση» (mobilization), «χειρισμούς» (manipulation), τεχνικές μυϊκής ενέργειας (muscle energy techniques), «διατάσεις» (stretching).
  • Τεχνικές «ενεργητικής σταθεροποίησης» της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων.
  • Τεχνικές «μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης» (myofascial release techniques).
  • Τεχνικές βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας, της κιναισθησίας και της ισορροπίας.
  • Τεχνικές αντιμετώπισης ασθενών με χρόνιο πόνο.