Συχνές ερωτήσεις

Πως γίνεται η θεραπεία? Η θεραπεία με το κρουστικό υπέρηχο (ESWT) είναι εξωσωματική, μη επεμβατική και αναίμακτη. Ποσότητα γέλης (gel) εφαρμόζεται με κυκλικές ή γραμμικές κινήσεις και μικρή πίεση επί της κεφαλής εφαρμογής των υπερήχων ώστε μικρά ωστικά κύματα να διοχετεύονται στο δέρμα της επώδυνης πάσχουσας περιοχής . Μία συνεδρία διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά.

Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι? Η θεραπεία με το κρουστικό υπέρηχο (ESWT) εφαρμόζεται συνήθως σε 3- 5 συνεδρίες με χρονικό μεσοδιάστημα διενέργειας της επόμενης συνεδρίας κάθε τρεις με πέντε ημέρες. Η θεραπεία εκτελείται σε εξωτερικό ιατρείο εξοπλισμένο με το ειδικό μηχάνημα, δεν υπάρχει ανάγκη αναισθησίας και η διάρκεια της θεραπείας είναι 5 με 10 λεπτά της ώρας.

Η θεραπεία πονάει?
Η εφαρμογή των κρουστικών υπερήχων ενδέχεται να δημιουργεί ένα ήπιο αίσθημα νυγμώδους ή καυστικού άλγους στην έναρξή της ωστόσο με την εξέλιξη της και με την κατάλληλη  τροποποίηση των παραμέτρων θεραπείας από τον πιστοποιηθή ιατρό ή θεραπευτή εξαλείφεται κάθε αίσθημα άλγους ή ενόχλησης. Με το τέλος της συνεδρίας περιγράφεται ένα αίσθημα «καψίματος σαν από καυτερή πιπεριά» στην θεραπευθείσα περιοχή ταυτόχρονα με αίσθημα ανακούφισης.

Υπάρχει επιτυχία? Υπάρχουν παγκοσμίως κλινικές μελέτες, και συνεχίζονται, οι οποίες επιβεβαιώνουν   ενθαρρυντικά την θετική έκβαση και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

shockwave_2Υπάρχουν επιπλοκές? Δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές ώστε να ανησυχεί ο ασθενής. Παροδικός ερεθισμός με ερυθρότητα του δέρματος της θεραπευθείσας περιοχής, ενδεχόμενως και προσωρινή εκχύμωση, και ένα αίσθημα ανακουφιστικού καύσους είναι σύνηθη. Η ρήξη του τένοντα (Αχιλλείου ή στροφικού πετάλου) είναι μία ασυνήθιστη αλλά πιθανή επιπλοκή όταν γίνει εφαρμογή της θεραπείας σε περιπτώσεις μερικής ρήξης (να αποφεύγεται) και όχι απλής τενοντίτιδας του.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην  θεραπεία?
Πρώιμη θετική απάντηση στις πρώτες εβδομάδες μετά την θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο είναι ωφέλιμη και ενθαρρυντική, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και μερικών μηνών σε χρόνιες, παραμελημένες περιπτώσεις για την επίτευξη μεγίστου θεραπευτικού αποτελέσματος. Η θεραπεία εφαρμόζεται σε περιοχές όπου οι συνήθεις, αρχικές θεραπείες απέτυχαν να δώσουν λύση. Ενδέχεται όμως και μερικές από αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις να μην βελτιωθούν με την εφαρμογή των κρουστικών υπερήχων. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η συμβουλή του θεράποντα χειρουργού σας για να σας ενημερώσει για τις εναλλακτικές επιλογές της θεραπεία σας.

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη της θεραπείας? Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη για την θεραπεία ιδιαίτερα στις παθήσεις του ώμου, του αγκώνα και του πέλματος. Στην  Ελλάδα ακόμη δεν έχει γίνει κοστολόγηση αυτής της καινοτόμου ιατρικής πράξης. Με ευχαρίστηση μπορούμε να βοηθήσουμε χορηγόντας σας μία αναλυτική ιατρική γναμάτευση εξηγώντας στον ασφαλιστικό σας φορέα το κόστος και την θεραπεία που σας προτείνεται..

Τι είναι η εξωσωματική θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο (ESWT)

Η εξωσωματική θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο (ESWT) είναι μία μέθοδο θεραπείας η οποία διοχετεύει ενεργειακά κύματα σε στοχευμένους ιστούς του σώματος. Τα κύματα αυτά καθοδηγούνται σε περιοχές όπου υπάρχει μία φλεγμονώδη διαδικασία όπως μία τενοντίτιδα ή μία απονευρωσίτιδα. Ο οργανισμός απαντά με την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας και του μεταβολισμού στην προσβεβλημένη περιοχή οι οποίες με την σειρά τους ενεργοποιούν την διαδικασία αυτο-επούλωσης του οργανισμού. Τα κρουστικά κύματα διαλύουν τα στοιχεία της φλεγμονής και της επασβέστωσης.

shockwave Δειτέ το βίντεο