Η Λειτουργική Εκτίμηση  είναι μία τυποποιημένη, ολιστική ανασκόπηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ενήλικα, του γνωσιακού και κινητικού επιπέδου του, των ειδικών αισθήσεων, της εγκράτειας και της διαχείρισης της κύστης και του εντέρου, και ειδικών ψυχολογικών θεμάτων.

Στην πληρότητα της Λειτουργικής Εκτίμησης είναι σημαντική η συνεισφορά των μελών της ομάδας αποκατάστασης, νοσηλεύτρια, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, διαιτολόγος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, τα οποία με τις αξιολογήσεις τους ταυτοποιούν τις λειτουργικές απώλειες και την επίδρασή τους στην ζωή του ασθενή.

Για την διενέργεια της Λειτουργικής Εκτίμησης είναι σημαντική η χρήση ειδικών κλιμάκων και δοκιμασιών όπως ενδεικτικά η Κλίμακα Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM),  ο δείκτης Barthel (Barthel Index), η Κλίμακα Έκβασης Γλασκώβης (Glasgow Outcome Scale), ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index), η τροποποιημένη Κλίμακα του Asworth (Modified Asworth Scale), η αριθμητική και οπτική κλίμακα του άλγους (Numerical and Visual Analogue Scale), η εξέταση ελάχιστης πνευματικής κατάστασης(Mini Mental State Examination), η ανάλυση βάδισης και το εύρος κίνησης των αρθώσεων (Gait Analysis – ROM), ειδικές δοκιμασίες στον έλεγχο της όρασης, της ακοής, του λόγου κ.α.