Το ηλεκτρομυογράφημα, ή ΗΜΓ, περιλαμβάνει τον έλεγχο της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών. Συχνά η εξέταση συνοδεύεται από μία ακόμη εξέταση το ηλεκτρονευρογράφημα, ΗΝΓ, με την οποία ελέγχονται οι ταχύτητες αγωγής των νεύρων. Ο συνδυασμός και των δύο εξετάσεων οι οποίες εκτελούνται συχνά ταυτόχρονα, με το ίδιο ιατρικό μηχάνημα, στον ίδιο χώρο, από το ίδιο άτομο, ονομάζεται πλήρης νευροφυσιολογικός έλεγχος.

Η μυική κίνηση εμπεριέχει την δράση μυών και νευρών και απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα σε κυτταρικό επίπεδο. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σαφώς πιο αδύναμο από το ηλεκτρικό οικιακό ρεύμα.Σε μερικές ιατρικές παθήσεις επηρεάζεται αυτή η ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών και των νεύρων. Η καταγραφή και η ταυτοποίηση αυτών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων δύναται να οδηγήσει τον ιατρό στην διάγνωση αυτών των παθήσεων.

Το Ηλεκτρομυογράφημα δύναται να βοηθήσει στην διάγνωση μίας πάθησης που οφείλεται στην παγίδευση ή την κάκωση ενός νεύρου (όπως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, η ριζίτιδα), και άλλες παθήσεις του μυικού και νευρικού συστήματoς. Λιγότερο συχνές διαγνωστικά είναι η Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα, η μυασθένεια Gravis και η μυική δυστροφία.