Η Κοινωνική Λειτουργός στην Μονάδα Αποκατάστασης & Διαχείρισης Πόνου ασχολείται κυρίως με :

  • Λήψη Κοινωνικού Ιστορικού και καταγραφή αναγκών και αιτημάτων ασθενών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης.
  • Παροχή Συμβουλευτικής σε ασθενείς με χρόνιο πόνο (διαχείριση πόνου, άγχους, στρες)  και Ψυχοσυναισθηματικής στήριξης.
  • Κατανόηση και αξιολόγηση μέσω του Κοινωνικού Ιστορικού αξιών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων του ασθενούς, που επηρεάζουν το πόνο και την διαχείρισή του.
  • Σε συνεργασία με τον ασθενή, εξεύρεση τρόπων (λύσεων – μηχανισμών) που να μετριάζουν το νόημα του πόνου στην ζωή του ίδιου του ασθενή αλλά και των γύρων του.
  • Διερεύνηση της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών, πολιτισμικών, πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών και  οικογενειακών διαστάσεων του να ζει κανείς με πόνο, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • Βοηθά τον ασθενή  να « δουλέψει»  με τον εαυτό του ώστε να αναγνωρίσει τις αντοχές του, τις ικανότητές του αλλά και τον αυτοέλεγχό του.
  • Εκμάθηση – εκπαίδευση δεξιοτήτων και στρατηγικών ώστε να ενισχύσει τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο ασθενής τον πόνο στην καθημερινότητά του, όπως τεχνικές χαλάρωσης, ασκήσεις αναπνοής και ιεράρχηση στόχων.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με φορείς, υπηρεσίες και δομές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα.
  • Ενημέρωση των ασθενών σχετικά με προνοιακά και συνταξιοδοτικά θέματα και διεκπεραίωση διαδικασιών για ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
  • Ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών παροχή κατ’οίκων υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού.