Καινοτόμος εξωσωματική διαχείριση σπαστικότητας σε νευρολογικό ασθενή – Διεθνής Διάκριση

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία η πρωτότυπη μελέτη στην οποία συμετείχε από την Ελλάδα ο Eπιστημονικός Διευθυντής της Μονάδος Αποκατάστασης Physiatriki, Dr Ευθύμιος Κουλούλας, και στην οποία καταδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής διαχείρισης της σπαστικότητας με την εφαρμογή της υψηλής μαγνητικής διέγερσης, στον ασθενή με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, μία επιπλοκή που βασανίζει πολλούς νευρολογικούς ασθενείς.

Prouza, O., Kouloulas, E., & Zarkovic, D. (2018). HIGH-INTENSITY ELECTROMAGNETIC STIMULATION CAN REDUCE SPASTICITY IN POST-STROKE PATIENTS. International Journal of Physiotherapy, 5(3), 87-91. ISSN: 2348 – 8336, ORIGINAL ARTICLE

CORRESPONDING AUTHOR*1Ondřej Prouza

Charles University, Faculty of Sport and Physical Education, Department of Anatomy and Biomechanics, Prague, Czech Republic1,

Efthimios Kouloulas, Rehabilitation Centre Physiatriki, Athens, Greece2.

 

 

 

01IJPHY896_High intensity electromagnetic field can creduce spasticity

Author Info

kouloulas