Νεότερα δεδομένα στην αποκατάσταση των «Overuse Injuries» (κακώσεις υπέρχρησης) στο άνω άκρο

 

 

 

 

 

Με την εισήγηση του Επιστημονικού Δντη Dr Ευθυμίου Ι. Κουλούλα για τα νεότερα δεδομένα στην αποκατάσταση των «overuse injuries» (κακώσεις υπέρχρησεις) του άνω άκρου, η Μονάδα Αποκατάστασης  Physiatriki  με μεγάλη τιμή συμμετέχει στην Στρογγυλή Τράπεζα του 23ου Πανελλήνιου Κοινού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω άκρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου,

http://www.ctmi.gr/uploads/File/mikrohand_FINAL(1).pdf

Author Info

physiatriki