Νευροαποκατάσταση & Μαγνητική διέγερση

«Νευροαποκατάσταση & Μαγνητική διέγερση», εξηγεί ο Επιστημονικός Δντης της Μονάδος μας Δρ Kouloulas Efthimios
“Neurorehabilitation & Magnetic Stimulation”, explains our Medical Director Dr Kouloulas Efthimios, patient testimonial

Ευχαριστούμε τον Sotiris Gerogiorgos για την ευγενική του προσφορά, ως ασθενής, να καταθέσει την εμπειρία του για την θεραπευτική μέθοδο της Μαγνητικής Διέγερσης και την Κα Dimitra Michalopoulou για την επικαιροποιημένη ενημέρωση των πολιτών

 

Author Info

physiatriki