Πελματογράφημα – Ανάλυση Βάδισης

Τι είναι ο ψηφιακός πελματογράφος
Ο ψηφιακός πελματογράφος είναι ένα σύγχρονο σύστημα απεικόνισης της ανατομικής μορφολογίας του πέλματος  με την κατανομή των πιέσεων κατά τη στάση και τη βάδιση.
Αποτελείται από την συσκευή μέτρησης των πελματιαίων πιέσεων, η οποία συνήθως είναι ένας τάπητας με χιλιάδες αισθητήρες κατανομής πιέσεων. Ακόμα, από τον υπολογιστή για την αποθήκευση των δεδομένων, την οθόνη για την παρουσίαση των αναλύσεων και το πρόγραμμα ή λογισμικό που ακολουθεί τον πελματογράφο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας από την στιγμή που με αυτό έρχεται σε οπτική επαφή ο εξεταστής, αλλά και ο εξεταζόμενος. Με τον πελματογράφο υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης στατικής και δυναμικής μέτρησης

Στη Στατική εξέταση
Επεξεργάζεται την κατανομή και την προβολή του κέντρου βάρους  του σώματος σε κάθε σκέλος χωριστά και την καταγραφή της μέσης και μέγιστης μηχανικής πίεσης στα κάτω άκρα.
Καταγράφεται η επιφάνεια στήριξης σε κάθε σκέλος και το ποσοστό της κατανομής του βάρους του σώματος στο μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο.
Αναλύει την ισορροπία του ασθενούς κατά την όρθια στάση είτε σε διποδική είτε σε μονοποδική στήριξη ελέγχοντας τις οπτικές και αιθουσαίες επιδράσεις.

Στη Δυναμική εξέταση
Αναλύει τις διάφορες φάσεις του βηματισμού το γράφημα της φόρτισης, τη μέγιστη πίεση, υπολογίζει την πίεση σε N/cm2 που ασκείται κατά την διάρκεια της βάδισης σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό των πελμάτων, το χρόνο επαφής και τον χρόνο παραμονής των πελματιαίων πιέσεων του σωματικού βάρους. Πραγματοποιείται κινηματογραφική (video) ανάλυση του βηματισμού, κατηγοριοποίηση του βηματισμού σε φάσεις

Ενδείξεις – Χρήση πελματογράφου
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα δεδομένα που λαμβάνονται από την μέτρηση των πελματιαίων πιέσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση, καθώς και για την θεραπεία, με τν κατασκευή ειδικών πελμάτων, σε ασθενείς με μεγάλη ποικιλία διαταραχών του ποδιού που συνδέονται με νευρολογικές ή και μυοσκελετικές παθήσεις, οι οποίες προσβάλλουν παιδιά και ενήλικες.

Στο πεδίο των αθλητικών κακώσεων μπορούν να εντοπιστούν εμβιομηχανικές διαταραχές και να ταυτοποιηθούν ανισοσκελίες,  σύνδρομα κόπωσης, τενοντίτιδες, μεταταρσαλγίες, πελματιαίες απονευρωσίτιδες κ.ά.

Στο παιδιατρικό πεδίο ταυτοποιούνται πολλές διαταραχές της βάδισης με έσω-έξω στροφή του ισχίου, βλαισοπλατυποδία, πρηνισμός-υπτιασμός του ποδός, ραιβοποδία, ιπποποδία, νευρολογικές παθήσεις.

Στις μεταβολικές παθήσεις, όπως ο σαχαρώδης διαβήτης με τις επιπλοκές που επιφέρει στον άκρο πόδα συνεπεία της περιφερικής αγγειοπάθειας και νευροπάθειας, η καταγραφή των πελματιαίων πιέσεων θεωρείται υψίστης σημασίας για τον περιορισμό των εξελκώσεων και κατ’ επέκταση των ακρωτηριασμών.