ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥΕΞΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ

Συγχαίρουμε την Διαιτολόγο της Μονάδος μας, Κα Βασιλική Κουλούλα,Msc για μία ακόμη επιστημονική της κατάκτηση, την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ με τίτλο » Coaching Υγείας, Ευεξίας, Άσκηση και Μακροβιότητας» προσθέτοντας μία νέα υπηρεσία στους ασθενείς της Μονάδας μας. Με την καθοδήγηση (Coaching) της οι ασθενείς μας θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται θέματα υγείας και διατροφής, φυσικής δραστηριότητας κι ευεξίας, και στρες με τη μέθοδο της βιοανάδρασης.

Author Info

kouloulas