Συνεργασία με ΙΑΣΩ Θεσσαλίας – Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 

 

 

 

 

Με μεγαλή τιμή και υψηλό αίσθημα ευθύνης η Μονάδας Αποκατάστασης Physiatriki αναλαμβάνει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες αποκατάστασης, βασικές αλλά και εξειδικευμένες, λειτουργώντας το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο καλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΘΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Author Info

physiatriki