Θεραπεία ριζίτιδας ΟΜΣΣ συνεπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με K-Laser cube 4, Lumbar radiculopathy treatment with K-Laser cube 4

21/4/2016 προ θεραπείας – pre – treatment

L5-S1 sequestration with severe radicular leg pain, μεγάλη κήλη δίσκου με αποσπασθέν τμήμα με σοβαρό ριζιτικό πόνο στο ΔΕ κάτω άκρο

17/2/2017 μετα θεραπεία post treatment

L5-S1 extrusion without any pain, μείωση της κήλης του δίσκου χωρίς πόνο ασθενούς

Συνεδρία με K-Laser σε χρόνιο σπονδυλικό πόνο, K-Laser session in chronic low back pain
Author Info

physiatriki